لامپ های فرودگاهی


خرید و قیمت لامپ‌های فرودگاهی

لامپ‌های فرودگاهی، نوعی از فیکسچرهای روشنایی ویژه هستند که در بخش‌های مختلف فرودگاه‌ها برای فراهم کردن روشنایی مناسب جهت ایمن و کارآمد ارائه خدمات هوایی استفاده می‌شوند. این لامپ‌ها برای تحمل شرایط محیطی سخت طراحی شده‌اند و بر اساس روشنایی، دمای رنگ و کارایی انرژی انتخاب می‌شوند.

انواع مختلف لامپ‌های فرودگاهی عبارتند از:

  1. لامپ‌های راه‌روی: این لامپ‌ها برای روشنایی مسیر فرودگاه و پایین آمدن و بلند شدن ایمن هواپیما استفاده می‌شوند. لامپ‌های راه‌روی معمولاً به رنگ سفید و قرمز هستند و به یک الگوی خاص ترتیب داده شده‌اند تا به خلبانان نشان دهند که در کجا هستند.
  2. لامپ‌های نزدیکی به دیدار: این لامپ‌ها در انتهای راه‌روی قرار دارند و برای راهنمایی هواپیما در هنگام فرود استفاده می‌شوند. آن‌ها به یک الگوی خاص ترتیب داده شده‌اند تا به خلبان نشان دهند که در مسیر کاهوش فرود هستند.
  3. لامپ‌های تاکسی‌وی: این لامپ‌ها برای هدایت هواپیما از راه‌روی به ترمینال و بالعکس استفاده می‌شوند. آن‌ها معمولاً به رنگ آبی هستند و برای تفکیک تاکسی‌وی از راه‌روی استفاده می‌شوند.
  4. لامپ‌های ایستگاه: این لامپ‌ها برای روشنایی مناطقی که هواپیماها در آن‌ها پارک می‌شوند یا خدمات داده می‌شود، استفاده می‌شوند. آن‌ها معمولاً به رنگ سفید هستند و برای افزایش دیدپذیری خدمه زمینی در هنگام نگهداری و خدمات دهی به هواپیماها استفاده می‌شوند.
  5. لامپ‌های نشانگر: این لامپ‌ها در بالای برج کنترل قرار دارند و برای نشان دادن وجود فرودگاه به خلبانان استفاده می‌شوند. پر کردن آن‌ها معمولاً به رنگ سفید یا قرمز است و برای نشان دادن حضور فرودگاه به خلبانان به کار می‌روند.
  6. لامپ‌های مسیریابی: این لامپ‌ها روی بال و دم هواپیما قرار دارند و برای نشان دادن موقعیت و جهت هواپیما به کار می‌روند. آن‌ها معمولاً به رنگ قرمز، سبز و سفید هستند و برای فراهم کردن نشانه‌های بصری به خلبانان در هوا استفاده می‌شوند.

لامپ‌های فرودگاهی معمولاً از لامپ‌های تخلیه شدگی با شدت نور بالا مانند لامپ‌های هالید فلزی یا هالید سدیم با فشار بالا استفاده می‌شوند به دلیل شدت نور بالا و کارایی انرژی آن‌ها. لامپ‌های LED نیز به دلیل عمر طولانی، مصرف کم انرژی و نیاز کم به نگهداری، در حال گسترش هستند.

علاوه بر عملکرد اصلی خود که روشنایی برای حرکت هوایی فراهم می‌کنند، لامپ‌های فرودگاهی در ایمنی و امنیت فرودگاه‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. آن‌ها برای روشنایی نقاط کنترل امنیتی، پارکینگ و سایر بخش‌های فرودگاهی استفاده می‌شوند تا ایمنی و امنیت مسافران و کارکنان را تضمین کنند.


دسته‌بندی