لامپ های فر و ماکروویو


خرید لامپ های فر و ماکروویو

لامپ های فر و ماکروویو از نوع لامپ های الکترونیکی هستند که برای استفاده در دستگاه های فر و ماکروویو استفاده می شوند. این لامپ ها دارای سایز های مختلفی هستند که برای هر دستگاه فر و ماکروویو، سایز و نوع خاصی را مورد نیاز دارند.

لامپ های فر عموماً دارای سایز 25 وات، 40 وات، 60 وات و 75 وات هستند. این لامپ ها برای استفاده در دستگاه های فر برقی استفاده می شوند و به عنوان منبع نور در داخل فر عمل می کنند. لامپ های فر به دو نوع مختلف تولید می شوند: لامپ های فر کوچک و لامپ های فر بزرگ. لامپ های فر کوچک برای استفاده در فر های خانگی مناسب هستند، در حالی که لامپ های فر بزرگ برای استفاده در فر های صنعتی و تجاری مناسب هستند.

لامپ های ماکروویو نیز دارای سایز های مختلفی هستند که برای هر دستگاه ماکروویو، سایز خاصی را مورد نیاز دارند. لامپ های ماکروویو به دو نوع مختلف تولید می شوند: لامپ های ماکروویو کوچک و لامپ های ماکروویو بزرگ. لامپ های ماکروویو کوچک برای استفاده در دستگاه های ماکروویو خانگی مناسب هستند، در حالی که لامپ های ماکروویو بزرگ برای استفاده در دستگاه های ماکروویو صنعتی و تجاری مناسب هستند.


دسته‌بندی